DÄRFÖR KIIRUNA HUS

DÄRFÖR KIIRUNA HUS

Vad får du när du köper ett Kiiruna-hus?

1. Ett helt fabrikstillverkat hus

Vi tillverkar husets väggelement helt färdiga på fabriken, så att förhållandena under byggtiden kan kontrolleras optimalt. Konstruktionen som är tillverkad i torra utrymmen inomhus är säker.

2. Obruten torrkedja

Elementen levereras väl skyddade till byggplatsen och resningen av huset sker snabbt. De sista transportskydden avlägsnas först när takelementen ska installeras, då kan konstruktionerna aldrig bli blöta. Huset är skyddat mot vädret ända från husfabriken.

3. Verklig lågenergilösning

Kiirunahusens konstruktioner är tillverkade för att hålla. Våra moderna väggkonstruktioner uppfyller redan nu de allt strängare framtida kraven. Den täta konstruktionen medger kontroll över ventilationen och är en förutsättning för energieffektivitet och inomhusklimat av god kvalitet. Ett energieffektivt hem är en investering.

4. Kostnadseffektiv helhet

De fabrikstillverkade byggelementen minskar mängden arbete på byggplatsen, varmed arbetet blir förutsebart, noggrant tidsplanerat och kostnadseffektivt. Tack vare fabrikstillverkningen får kunden alltid en produkt av jämn och hög kvalitet till ett rimligt pris!

5. Kompetent expertis som partner

Vi finns till just för dig. Med hjälp av vår verksamhetsmodell blir anskaffningen av ett hem så öppet, lätt och enkelt som möjligt. Utöver fabrikstillverkningen är expertgruppen en kostnadseffektiv del av helheten och de stöder dig under hela byggtiden.


Beställ husbok

Beställ husbok


Hyväksyn tietosuojaehdot

Lämna en kontaktbegäran