KONSTRUKTION

KONSTRUKTION

Kiirunahusen är gjorda för att hålla!

Kiiruna Talots konstruktioner tål extrema väderleksförhållanden idag och i framtiden. Långa perioder av fuktiga värmeböljor, extrema hällregn och frostiga köldperioder kräver mer av konstruktionerna än vi är vana vid. Det spelar roll vad som finns inuti väggarna.

Väggkonstruktion

seinarakenne-1024x611
  1. Fasadpanel UTW 23*170
  2. Regel/ ventilationsmellanrum 30 mm
  3. Kingspan Therma isolering 150 mm
  4. OSB-skiva 11mm
  5. Limträstomme 100 mm/ mineralull 70 mm
  6. Specialhård gipsskiva 13 mm
  7. Målning/tapet

Kiiruna Talot har löst väggkonstruktionerna med modern och fukttekniskt säker Kingspan ThermaTM-värmeisolering. Observera att stommens konstruktion inte går igenom isoleringsskiktet.

Smart och säker energieffektivitet med moderna konstruktioner!


Har du funderingar?

Beställ husbok

Beställ husbok


Hyväksyn tietosuojaehdot

Lämna en kontaktbegäran