HUR GÅR DET TILL ATT KÖPA HUS?

HUR GÅR DET TILL ATT KÖPA HUS?

Vi tycker att det är fel att husköp ska vara så svårt, krångligt och hemlighetsfullt.
Nedan kan du se hur köp av Kiirunahus sker, steg för steg.

1. Välj en planlösning som passar dig

Titta på våra planlösningar i lugn och ro, välj sedan en som passar dina behov. Du hittar olika planlösningar via fliken Modeller i nederkanten.

2. Ändra huset efter dina önskemål

Ändra husets utseende, utrustning och material så att de passar dig. Du kan även bekanta dig med inredningsmaterialen, där de vanligaste visas i urvalsverktyget. Vi har samlat några av de vanligaste ändringsönskemålen i urvalsverktyget. Du kan förse din valda planlösning med olika utrustningar och alternativa utrustningar.

3. Begär offert

Du kan skicka sidan med sammandraget av dina val till vår kundtjänst, så får du ett exakt, ortspecifikt pris på dina val.

4. Träffa vår kundrådgivare

Vi finns till just för dig. Du kanske vill ha någonting speciellt till ditt nya hem, som du inte hittar bland våra alternativ. Tycker du att uppgifterna som hör till kunden enligt inflyttningsklart känns övermäktiga? Vi kan göra dem också, eller en del av dem. Det lönar sig alltid att fråga. Under mötet gör vi ett besök på din tomt och planerar leveransens tekniska genomföranden samt fastställer de projektspecifika leveranskostnaderna.

5. Vi upprättar ett föravtal

Vi sluter ett föravtal, innan vi börjar bygga huset. Syftet med föravtalet är att sätta igång husköpet. Nu har du tid att slutföra tomtköpet, inhämta bygglov och kanske till och med sälja nuvarande bostad.

6. Vi kommer överens om ett leveransdatum

När bygghindren har avlägsnats, alla tillstånd och finansieringsfrågor är lösta, bekräftar vi föravtalet och kommer överens om ett datum för husleveransen. Nu är det dags att göra de slutliga inrednings- och utrustningsvalen, med hjälp av inredningsrådgivaren om du vill, inom överenskommen tidplan.

7. Vi tillverkar huset

Vi tillverkar elementen till ditt hus under säkra förhållanden på fabriken, och skyddar det under leveransen. Arbetstiden på tomten har minimerats, så att vi verkligen kan kontrollera torrkedjan och minimera byggkostnaderna. Det arbeten som ska utföras på byggplatsen är gjutning av grunden och golvet samt läggning av yttertaket.

8. Vi levererar ditt hus och du kan flytta in

Vi levererar ditt hus till byggplatsen och kan inleda slutarbetena omedelbart. Ditt hus är inflyttningsklart redan 2 veckor efter leveransen.


Beställ husbok

Beställ husbok


Hyväksyn tietosuojaehdot

Lämna en kontaktbegäran